لیست سیاستهای فعال

نام نوع رضایت کاربر
آئین نامه آموزشی و شرایط استفاده از دوره های آنلاین سیاست حفظ حریم خصوصی همه کاربران

توصیفاین آئین‌نامه مخصوص متقاضیان استفاده از خدمات آموزشی آنلاین است.

سیاست کامل

1. متقاضیان استفاده از خدمات آموزشی آنلاین می بایست در اولین جلسه نسبت به ثبت نام و ایجاد پروفایل کاربری خود اقدام نمایند.

2. نام و نام خانوادگی افراد باید دقیقا مطابق با اطلاعات شناسنامه ای باشد. 

3. پرداخت و تسویه کامل شهریه قبل از شروع دوره الزامی است، در غیر اینصورت متقاضی طبق قوانین و مقررات مرکز آموزش از لیست ثبت نام شدگان حذف خواهد شد. در مورد افرادی که شهریه را به صورت اقساط پرداخت می کنند، ارائه چک الزامی است. 

4. افراد معرفی شده از طرف شرکت ها و سازمانها می بایست قبل از شروع دوره، معرفی نامه رسمی (روی سربرگ با مهر و امضاء) سازمان مربوطه به مرکز آموزش ارائه دهند. 

5. دانشجویان در صورت انصراف از ثبت نام، موظفند انصراف خود را حداقل یک هفته قبل از شروع دوره به مرکز اعلام نمایند. در غیر اینصورت شهریه قابل استرداد نخواهد بود.

6. تمام جلسات کلاس های آنلاین مانند دوره های حضوری شامل حضور غیاب بوده و پیوستن به موقع به کلاس  الزامی است. تأخیر بیش از نیم ساعت در کلاس یک جلسه غیبت محسوب می شود.

7. صدور مدرک پایان دوره در دوره هایی که شامل آزمون پایانی است مشروط به کسب امتیاز 60 از 100 و در دوره هایی که فاقد آزمون است بر اساس فعالیت کلاسی و نظر استاد در هر دوره مرجع ارزیابی دانشجو قرار می گیرد و صرفاً برای دانشجویانی که حداقل %70 جلسات((تایید میزان حضور دانشجو در فضای الکترونیکی بر اساس سامانه آموزشی مرکز آموزش و عدم مشاهده به منزله غیبت تلقی می گردد)) را حضور داشته باشند صادر و در صورت تسویه مالی تحویل خواهد شد. در سایر موارد، مرکزآموزش بر اساس توافق و مطابق با قوانین و مقررات  خود عمل خواهد کرد.

8. دانشجویانی که  از طرف سازمان معرفی شده باشد، با رعایت بند 6  مدرک صادره صرفا تحویل رابط آموزشی یا نماینده معرفی شده از جانب سازمان خواهد شد. 

9. عنوان، محتوا و حجم هر دوره آموزش آنلاین، عینا" همان عنوان، محتوا و حجم دروس مندرج در برنامه آموزش حضوری می باشد.

10. مسئولیت تامین تجهیزات و ادوات لازم جهت حضور آنلاین در دوره بر عهده دانشجو می باشد. 

11. مدرک پایان دوره دانشجویان دوره های آنلاین، با قید ((دوره آنلاین)) صادر خواهد شد.

12. صدور مدرک المثنی تحت شرایط خاص و با پرداخت هزینه امکان پذیر است.

13. تمامی حقوق مادی و معنوی دروس الکترونیکی که در دوره های آنلاین تدوین و تولید می گردد به مرکز آموزش شرکت عصر دانش افزار تعلق دارد. هرگونه استفاده از محتوای الکترونیکی این دروس به هر شکلی و در هر قالبی صرفا با اخذ مجوز از مرکز آموزش شرکت عصردانش افزار امکان پذیر است.

14. در صورت برقراری ارتباط تصویری رعایت موازین شرعی و حجاب اسلامی برای کلیه دانشجویان الزامی است.

مرکز آموزش شرکت عصردانش افزار